Lørdag middag – efterfølgelse

(Bøn)
Jeg anerkender nærværet af din tjenende kærlighed i mennesker af god vilje og i enhver, som ønsker at vandre discipelskabets vej.

(Stilhed)

(Bibeltekst)
Salme 19,2 -3; 8 - 11:

Dine ord er sødere end honning
I: Himlen fortæller om Guds herlighed,
hvælvingen beretter om hans hænders værk;

II: dag forkynder det til dag,
nat kundgør det til nat.

. . .

I: Herrens lov er fuldkommen,
den styrker sjælen.

II: Herrens vidnesbyrd står fast,
det giver den uerfarne visdom.

I: Herrens forordninger er retskafne,
de glæder hjertet.

II: Herrens befaling er ægte,
den giver øjnene glans.

I: Herrens ord er rent,
det består til evig tid.

II: Herrens bud er sandhed,
de er alle retfærdige.

I: De er mere kostbare end guld,
end det reneste guld i mængde,

II: de er sødere end honning,
end flydende honning.
Dine ord er sødere end honning

(Bibeltekst)
Johannes Åbenbaring 7,9 - 10:

Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst: Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet.

(Bøn)
Jeg anerkender din Ånds virke i menneskers længsel efter dit Riges fred, efter det sande, det skønne og det gode.

Jeg anerkender nærværet af din tjenende kærlighed i mennesker af god vilje og i enhver, som ønsker at vandre discipelskabets vej.

Må din Helligånds kraft strømme til dem og lede dem til erkendelse af Sandheden og til praktisk tjeneste.

Må dit menneskeblevne Ord, Jesus Kristus, inspirere dem til tjenende kærlighed som medarbejdere for Guds Rige.

Må jeg finde min plads i din ene gerning
til jordens og menneskehedens forløsning
– med et ydmygt sind, i renhed, sandhed og kærlighed.
Amen.