Tirsdag morgen – inkarnation

(Bøn)
Velsignet være du, Herre Jesus Kristus Universets konge Dog født af Jomfru Maria !

(Stilhed)

(Bibeltekst)
Salme 18,2 - 10; 17 - 20:

Han sænkede himlen og steg ned
I: Jeg elsker dig, Herre, min styrke;
Herren er min klippe, min borg, min befrier,

II: min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt,
mit skjold, min frelses horn og min fæstning.

I: Jeg råber til Herren, den lovpriste,
og bliver frelst fra mine fjender.

II: Dødens bånd omgav mig,
undergangens floder slog mig med rædsel.

I: Dødsrigets bånd snørede sig om mig,
dødens snarer truede mig.

II: I min nød råbte jeg til Herren,
jeg råbte til min Gud om hjælp.

I: Han hørte mig fra sit tempel,
mit råb nåede hans ører.

II: Da rystede og skælvede jorden,
bjergenes grundvolde rokkede,
de rystedes, fordi han var vred.

I: Røg stod ud af hans næse,
fortærende ild af hans mund,
gløder flammede op fra ham.

II: Han sænkede himlen og steg ned
med mørke skyer under sine fødder. . .
. . .
I: Han rakte ud fra det høje og greb mig,
han trak mig op af de vældige vande.

II: Han reddede mig fra min mægtige fjende,
fra dem, som hader mig, de var mig for stærke.

I: De truede mig på min ulykkes dag,
men Herren var min støtte.

II: Han førte mig ud i det åbne land,
han befriede mig, for han holder af mig.
Han sænkede himlen og steg ned

(Bibeltekst)
Johannes evangeliet 1,10 - 14:
Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

(Bøn)
Vor Far!
Du, som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

(Bøn)
Jeg tager min tilflugt til Jesus Kristus, Guds Søn
og til Jesu blod, som renser os fra al synd
og værner os mod alt ondt.

Jeg tager min tilflugt til Jesus Kristus,
den korsfæstede og genopstandne frelser.

Jeg bekender, at jeg i Jesus Kristus har mødt Guds selvhengivende kærlighed.
Amen.
(efter Karl Ludvig Reichelt og som brugt ved I Mesterens Lys)