omlys

I den traditionelle tidebøn markerer aftenbønnen (Vesper) overgangen til natten. Dette er typisk blevet markeret med en lystænding (lucernarium). Her har jeg forsøgt at lave et lystændingsritual.

Lystænding – Indledende bøn

L: Al herligheds lys.
Evige, hellige Kristus
Vi er kommet til solnedgangen
og ser på aftenlyset.
Vi synger for Dig; Fader, Søn og Helligånd
Du er værdig al pris til evig tid.
O Guds søn, O livets giver,
Universet forkynder din ære.
Vi priser og takker dig,
for du er uden begyndelse og uden ende.
I Kristus er du skaberen og bevareren af ​​hele verden;
men frem for alt er du hans Gud og far,
Åndens giver og hersker over alt,
hvad der er set og uset.
Du skabte dagen til lysets gerninger
og natten til forfriskning af vores sjæl.
Kærlige Herre og kilde til alt det gode, vi priser dig.
Du har ført os gennem dagen og til nattens begyndelse,
bevar os nu i Kristus.
Frie i din nåde går vi natten i møde.
Dig være ære, nu og altid og i al evighed.
Amen.

1. Lys – for verden, vores land og vores by

L: Vi vil tænde det første lys, som et symbol på, at Jesus er verdens lys, som oplyser hver en krog, hver en gade, hver et hjerte.

(Mens vi tænder lyset siger alle:)
Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Bibeltekst: Esajas 9;1
Det folk, der vandrer i mørket,
skal se et stort lys,
lyset skinner for dem,
der bor i mørkets land.

Bøn
L: Velsignet være du,
Jesus Kristus,
Verdens lys
Du steg ned i vort mørke
Og løfter os ind i lyset

(Stilhed med bøn for dem verden, vores land og vores by)

2. Lys – for dem som sidder i mørke

L: Vi vil tænde det andet lys, som et symbol på, at Jesu lys skinner på dem som er i mørke

(Mens vi tænder lyset siger alle:)
Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Bibeltekst: Lukasevangeliet 1;78-79
“takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej.”

Bøn
L: Al trøsts Gud,
Vær hos dem,
som sidder i mørke.
De som er ensomme,
de som er bange,
de som er syge,
de som har mistet,
de som sørger,
de som beder, men savner svar.
Lys vejen op for dem Herre,
lad dem vide, at du går sammen med dem.

(Stilhed med bøn for dem som sidder i mørke)

3. Lys – for os selv

L: Vi vil tænde det tredje lys, som et symbol på, at vi kan afspejle kristi lys her på jorden.

(Mens vi tænder lyset siger alle:)
Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Bibeltekst: Matthæusevangeliet 5;13-16
(Jesus siger):
“I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.”

Bøn
L: Herre, gør mig til redskab for din fred!
Lad kærligheden herske over had!
Hvor uret råder, lad mig bringe fred!
Hvor tvivlen er, sand tro på dig!
Gør mig til redskab for din fred!
Hvor livet synes trist, giv håb på ny!
Hvor mørket truer,
lad mig bringe lys!
Hvor sorgen tynger, glædens bud!

(Stilhed med bøn for at vi må være lys)