Om

Lad os alle er baseret på bønnerne fra bønnebogen “Bøn til tiden”, med tilladelse fra Mediacellen. Hæftet er oprindeligt publiceret af Oase bedenetværket og kan købes her

Siden er lavet i samarbejde med og støttet af Påherrensmark.dk

Gem siden på din telefons hjemmeskærm
(bemærk du skal gøre dette fra ladosalle.be og ikke fra denne underside)
Android
Åbn ladosalle.be
Klik på de tre verticale prikker i øverste højre hjørne
Vælg Føj til startskærm/Tilføj genvej til startskærm

iOS
Åbn ladosalle.be i Safari på din iOS enhed.
Klik på “Del” ikonet nederst i midten (firkant med en pil der peger opad)
I den nederste række swiper du lidt til højre og klikker på Føj til hjemmeskærm.

Tiderne
Når du åbner ladosalle.be vil siden vise den tekst der passer til dagen og tidspunktet tiderne er:
Morgen 5-11
Middag 11-17
Aften 17-23
Nat 23-5

Vekselbøn
Alle dagene indehoder en salmelæsning morgen, middag og aften. Disse er delt op, så der enten står “I:” eller “II:” foran, på den måde kan, hvis man beder sammen med andre bede dem som vekselbøn, hvor I deler jer op og skiftes til at læse. Så kan I “svare” hinanden i bønnen.

Dagstemaer
Hver dags tekster ser på forskellige aspekter af Guds væsen. Efter at vi søndag har fejret Jesu opstandelse fra de døde, er der et dagstema med Gud vor Fader – mandag, Kristus vor frelser – tirsdag, Helligånden vor livgiver – onsdag. Torsdag er temaet kirke og fællesskab; fredag husker vi Jesu lidelse, og lørdag er en tak for og refleksion over kaldet til hellighed og efterfølgelse.

Søndag:
Er opstandelsesdag, og vi fejrer at Kristus er opstanden. Vi fejrer det faktum, at døden er overvundet og at livet er evigt – ved Jesu død og opstandelse. Vi glæder os over Jesu nærvær – og at han ikke kan fastholdes af død eller synd. Vi søger efter at erfare og kende mere af den opstandne Herre, og kraften i hans opstandelse.

Mandag:
Er skabelsens dag, hvor vi fejrer at Gud har skabt verden og universet, at Gud elsker verden, at Gud er nærværende i vores verden, at verden har en plads i Guds hjerte. Vi søger efter at elske den verden vi er sat i med samme kærlighed, og handle udfra det forvalteransvar Gud har givet os.

Tirsdag:
Er inkarnationens dag. Vi takker for frelsen i Jesus Kristus, som er kommet for at være sammen med os. Vi takker for inkarnationen, at Jesus blev menneske, hans liv og lære. Vi takker for at vi kan møde ham i den medskabning, vi møder. Vi takker for, at han tog bolig iblandt os.

Onsdag:
Er Helligåndens dag. Vi glæder os over Helligåndens kraft og virke. Vi takker for Helligåndens gaver, og den største gave: At Gud har givet os sig selv. Vi takker for Helligånden, som giver liv, og fryder os over det liv og de muligheder, vi har. Vi beder om at Helligånden må udruste os til at leve som kristne i hverdagen.

Torsdag:
Er fællesskabets dag. Det var torsdag, Jesus vaskede disciplenes fødder, og vi beder for tjenersind og fællesskab. Vi takker for kirkens diakonale arbejde, og beder om at hele Guds væsen må blive udtrykt i vores indbyrdes relationer. Vi overgiver verden, kirken og vores samfund til Gud, velvidende at Gud arbejder i dem og med dem.

Fredag:
Er korsfæstelsens dag. Vi ihukommer Jesu lidelse og død langfredag. Vi beder særligt for dem, der lider. Vi takker for vor frelse, og beder for hele skabningens forløsning. Vi takker for korsets mysterium.

Lørdag:
Er efterfølgelsens dag. Vi takker for alle de troende i fortid og nutid, og glæder os over at vi er en del af de helliges fællesskab de, der har troet og tror på Gud. Vi takker for deres eksempel – og beder at vi må følge i deres fodspor. Vi beder om at vi må dø fra os selv, tage vores kors op – og beder for den ægte livsforvandling.

Dagsrytme
Morgenbønnen introducerer dagens tema og lader os begynde dagen med at vende os mod Gud.
Middagsbønnen minder os om dagens tema og fastholder vores opmærksomhed på Gud.
Aftenbønnen viderefører dagens tema og er med til at runde af. Aftenbønnen (Vesper) er traditionelt den ’vigtigste’ bedetid. Derfor er der også i aftenbønnen en rytme for alle dagene som gentages uden forandringer
Natbønnen minder os om Jesu komme, at han er hos nat og dag – og at han vil komme igen en dag i herlighed.

Det hele startede med et domæne
For omkring 10 år siden, fortalte min ven Christian mig, at han havde købt domænet ladosalle.be og ønskede at lave det til et sted for bøn, men ikke helt vidste hvad indholdet skulle være. Jeg tænkte med på ideen, og en dag da jeg sad i et S-tog på vej på arbejde slog det mig, at jeg havde lyst til at bede en skreven bøn, da jeg ikke selv havde så mange ord. Samtidig vidste jeg, at jeg måske var for blufærdig til at hive et bønnehæfte frem, hvis jeg havde haft det med.

I den tid jeg har kendt “Bøn til tiden”, har jeg været enormt begejstret for de fantastiske bønner i hæftet, og for ikke altid selv at skulle finde ordene, men kunne bruge andres ord. Så hvorfor ikke kombinerer domænet ladosalle.be og Bøn til tiden. En fuldstændig simpel side, med en tidebøn og intet andet.

Cirka samtidig lærte jeg PHP og såkaldte “Switch cases” og if statements, så i min iver lavede jeg en kode, som kunne vise en tekst baseret på dag og tidspunkt. I 5 år stod det stille, indtil jeg en dag fik hul på det igen og nu har lavet siden her.

Jeg håber det vil blive til glæde og gavn både alene og i fællesskab.

Har du spørgsmål, ideer, kommentarer eller skulle du have fundet en fejl, er du velkommen til at skrive til admin@ladosalle.be

Med venlig hilsen
David Jeremias Jakobsen