Lørdag aften – efterfølgelse

(Bøn)
Gud være tak,
som giver os sejren,
ved vor Herre Jesus Kristus.

(Stilhed)

(Bibeltekst)
Salme 146:

Halleluja.
Min sjæl, lovpris Herren!

Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever,
jeg vil lovsynge min Gud, så længe jeg er til.

Stol ikke på stormænd,
på mennesker, de kan ikke frelse.

De udånder og vender tilbage til jorden,
og den dag er deres planer blevet til intet.

Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud,
hvis håb står til Herren, hans Gud,

ham som har skabt himlen og jorden
og havet med alt, hvad de rummer,
ham som bevarer sin troskab til evig tid,
som skaffer de undertrykte ret
og giver de sultne føde.

Herren sætter de fangne i frihed,

Herren åbner de blindes øjne,

Herren rejser de nedbøjede,

Herren elsker de retfærdige.
Herren beskytter de fremmede,

han bringer faderløse og enker på fode,
men fører de ugudelige på vildspor.

Herren er konge for evigt,
din Gud, Zion, i slægt efter slægt.
Halleluja.

(Bibeltekst)
Mattæus 5,3 - 12:

’Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger,
for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige,
for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige,
for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet,
for de skal se Gud.

Salige er de, som stifter fred,
for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og
lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres
løn er stor i himlene; således har man også forfulgt
profeterne før jer.

(Bøn)
Ære være dig, vor Gud, ære være dig!
Himmelske Konge, Sandhedens Ånd,
som er på ethvert sted og fylder alle ting,
Velsignelsens Skat, Livets Giver,
kom! bliv hos os! rens os fra al urenhed!
og frels vore sjæle ved din godhed! Amen.
(ortodox doxologi)

Påkaldelse:
Hellige Gud, Hellige Stærke, Hellige Udødelige
forbarm dig over os. (3 gange)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden
Som i begyndelsen, så nu og altid.
Og i al evighed. Amen.

Afslutning:
Gud være tak, som giver os sejren,
ved vor Herre Jesus Kristus.