Tirsdag aften – inkarnation

(Bøn)
Velsignet være du Jesus Kristus
Verdens lys
Du steg ned i vort mørke
Og løfter os ind i lyset

(Stilhed)

(Bibeltekst)
Salme 67:

Lad din vej kendes på jorden
Gud være os nådig og velsigne os,
han lade sit ansigt lyse over os, Sela

så din vej kendes på jorden
og din frelse blandt alle folkene.

Folkene skal takke dig, Gud,
alle folkene skal takke dig.

Folkeslagene skal glæde sig og juble,
for du dømmer folkene retfærdigt,
og du leder folkeslagene på jorden. Sela

Folkene skal takke dig, Gud,
alle folkene skal takke dig.

Jorden har givet sin afgrøde.
Gud, vor Gud velsigne os,

Gud velsigne os,
og hele den vide jord frygte ham.
Lad din vej kendes på jorden

(Bibeltekst)
1. Johannes Brev 4,7 - 11:
Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og
enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke
elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds
kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin
enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består
kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket
os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder.

Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske
hinanden. Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker
hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os.

(Bøn)
Ære være dig, vor Gud, ære være dig!
Himmelske Konge, Sandhedens Ånd,
som er på ethvert sted og fylder alle ting,
Velsignelsens Skat, Livets Giver,
kom! bliv hos os! rens os fra al urenhed!
og frels vore sjæle ved din godhed! Amen.
(ortodox doxololgi)

Påkaldelse:
Hellige Gud, Hellige Stærke, Hellige Udødelige
forbarm dig over os. (3 gange)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden
Som i begyndelsen, så nu og altid
Og i al evighed. Amen.

Afslutning:
Gud være tak, som giver os sejren,
ved vor Herre Jesus Kristus.