Søndag nat – opstandelse

(Bøn)

Kingos aftensuk

Dagen nu sin afsked tager,
Natten den af lande jager;
Jeg vil knæle, Jesu sød!
Og mit suk op til dig sende,
At du til mig ville vende
fred og sundhed, liv og brød.

Giv din kirke ro og glæde!
Lad i Kongens (Dronningens) sal og sæde
ingen modgangs skygge gå!
Lad ethvert bedrøvet hjerte
Og hver kristen i sin smerte
lys og lindring fra dig få!

Lad mig og, O Jesu, hvile
Fri fra synds og dødens pile!
Tag mig i din’ arme fat!
Så vil jeg i morgen sjunge
Denne lovsang med min tunge:
Jesus var min sol i nat!
(Thomas Kingo 17. årh)

(Stilhed)

Måtte den opstandne Frelser lede mig på livets vej.

Amen.