Fredag morgen – korset

(Bøn)
Vi tilbeder dig Kristus, og ærer dit kors
– du som opstod fra de døde,
velsignet være du.
Amen.

(Stilhed)

(Bibeltekst)
Salme 31,2 - 6:

I dine hænder
I: Herre, hos dig søger jeg tilflugt,
lad mig ikke for evigt blive til skamme,
udfri mig i din retfærdighed!

II: Vend dit øre mod mig,
red mig i hast,
vær min tilflugts klippe,
den borg, hvor jeg finder redning.

I: For du er min klippe og min borg,
led mig og før mig for dit navns skyld!

II: Befri mig fra det net,
de har lagt ud for mig,
du er jo mit værn.

I: I dine hænder betror jeg min ånd,
du udfrier mig, Herre, du trofaste Gud.
I dine hænder

(Bøn)
Vor Far!
Du, som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

(Bøn)
Evige Fader og menneskehedens Herre,
omslut min krop og sjæl,
beskyt mig i din kærligheds bolig,
lad de helliges fællesskab være mit hegn.
Du har rejst mig fra natten,
Til denne dags gådefulde lys,
Til stor glæde for min sjæl
Ved din overstrømmende godhed.

Al tak til dig, Jesus Kristus,
For de rige gaver du har skænket mig,
Hver dag og nat, på hav og land,
For storm, for stilhed – for dejligt vejr.

Jeg vil tilbede dig med hele mit liv
Jeg vil slutte mig til dig med al min kraft,
Med min tunge vil jeg prise dig

Og ære dig med alt jeg er og gør.

Jeg vil give dig hele min forstand,
Min tanke og sjæl bærer jeg frem for dig,
Jeg priser dig med al min hjertes glød,
Jeg overgiver mig i ydmyghed til Lammets blod

Jeg elsker dig med al min hengivenhed
Jeg bøjer knæ for dig med alt jeg er,
Jeg elsker dig af hele mit hjerte,
Jeg er sammen med dig med alle mine sanser,
Jeg giver dig hele mit liv og alt jeg er
Jeg giver dig min sjæl, du Gud over alle guder.
(Carmina Gadelica samlet 19. årh)

Amen.