Torsdag aften – fællesskabet

(Bøn)
Fred mellem naboer,
fred mellem mand og hustru,
fred mellem børn og forældre
– Kristi fred som er over al fred.

(Stilhed)

(Bibeltekst)
Salme 138:

Herre, din trofasthed varer til evig tid
I: Jeg takker dig af hele mit hjerte,
i guders påhør lovsynger jeg dig.

II: Jeg kaster mig ned i dit hellige tempel
og priser dit navn
for din godhed og troskab,

I: for du har gjort dit ord stort
over hele din himmel.

II: Den dag jeg råbte, svarede du mig,
du fyldte mig med stolthed og gav mig styrke.

I: Alle jordens konger skal takke dig, Herre,
for de har hørt de ord, du talte.

II: Og de skal synge om Herrens veje,
for Herrens herlighed er stor;

I: ja, Herren er ophøjet,
men han ser til de ydmyge,
den stolte kender han på lang afstand.

II: Selv om jeg vandrer i trængsler,
holder du mig i live trods mine fjenders had;

I: du rækker din hånd ud,
og din højre hånd frelser mig;
Herren fører min sag igennem.

II: Herre, din trofasthed varer til evig tid,
opgiv ikke dine hænders værk!
Herre, din trofasthed varer til evig tid

(Bibeltekst)
1. Johannes Brev 4,7 - 12:

Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os.

(Bøn)
Ære være dig, vor Gud, ære være dig!
Himmelske Konge, Sandhedens Ånd,
som er på ethvert sted og fylder alle ting,
Velsignelsens Skat, Livets Giver,
kom! bliv hos os! rens os fra al urenhed!
og frels vore sjæle ved din godhed! Amen.

(ortodox doxologi)

Påkaldelse:
Hellige Gud, Hellige Stærke, Hellige Udødelige
forbarm dig over os. (3 gange)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden
Som i begyndelsen, så nu og altid
Og i al evighed. Amen.

Afslutning:
Gud være tak, som giver os sejren,
ved vor Herre Jesus Kristus.