Fredag middag – korset

(Bøn)
Vi tilbeder dig Kristus, og ærer dit kors – du som opstod fra de
døde, velsignet være du.

Amen.

(Bibeltekst)
Salme 51,3 - 14:

Rens mig, o Gud
Gud, vær mig nådig i din godhed,
udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!

Vask mig fuldstændig ren for skyld,
rens mig for synd!

For jeg kender mine overtrædelser,
og min synd har jeg altid for øje.

Mod dig alene har jeg syndet,
jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne;

så er du retfærdig, når du anklager,
og ren, når du dømmer.

I skyld har jeg været, fra jeg blev født,
i synd, fra min mor undfangede mig.

Du elsker sandhed i det dunkle,
du lærer mig visdom i det skjulte.

Rens mig med isop for synd,
vask mig hvidere end sne!

Forkynd mig fryd og glæde,
lad de knogler, du knuste, juble!

Vend dit ansigt bort fra mine synder
og udslet al min skyld!
Skab et rent hjerte i mig, Gud,
giv mig på ny en fast ånd!

Kast mig ikke bort fra dig,
og tag ikke din hellige ånd fra mig!

Lad mig atter frydes over din frelse,
styrk mig med en villig ånd!
Rens mig, o Gud

(Bibeltekst)
Romerbrevet 5,5 - 8:

Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt
i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi
endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde.
Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig;
måske vil man vove livet for en, som er god; men Gud viser sin
kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var
syndere.

(Bøn)
Jeg tilbeder den lidende Konge
Der kender min lidelse
Jeg elsker den sørgende Herre,
Der kender min sorg.

Ved hans død kom ingen ild,
Og brændte fangevogterne.
Ingen flodbølge kom og skyllede dem bort
Jorden åbnede sig ikke for at opsluge dem
Himmelen faldt ikke ned for at knuse dem

Ingen vilde fugle gik til angreb mod Pilatus
Ingen vilddyr sønderdelte præster og skriftlærde
Ingen slange rejste sig
For at hugge den piskede Jesus.

Han tillod dem at anklage ham falskt
Uden at åbne sin mund
Han lod dem korsfæste ham
Uden forbandelsens ord
Stille så han at de drev nagler
I hans hænder og fødder.

Han som skabte universet
Og som opretholder universet
Han som sol og måne lyder
Han som regerer over stjernerne
Opgav sin vældige magt

Så led han for os som lider meget,
Han sørger med os som har megen sorg
(Fra Carmina Gadelica samlet 19. årh) Amen.

(Bøn)
Må vi i Jesus Kristus,
opstanden fra de døde finde en sikker
grund for vor tro,
en sikker støtte for vort håb om syndernes forladelse,
og det evige liv
(fra Carmen af Gadelica samlet 19. årh.)