Mandag middag - Skabelse

(Bøn)
Skaber og alts Fader
Du giver os liv
Du giver os kærlighed
Du giver os dig selv
Hjælp os at give
Vore liv
Vores kærlighed
Os selv – til dig. Amen.

(Stilhed)

(Bibeltekst)
Salme 95,1 - 7:
Herren vor Gud, er en stor Gud
I: Kom, lad os juble for Herren,
bryde ud i fryderåb for vor frelses klippe.

II: Lad os træde frem for ham med takkesang,
bryde ud i lovsang til ham.

I: For Herren er en stor Gud,
en mægtig konge over alle guder.

II: I hans hånd er jordens dybder,
bjergenes tinder tilhører ham.

I: Havet tilhører ham, for han skabte det,
hans hænder formede landjorden.

II: Kom, lad os kaste os ned, lad os bøje os,
lad os falde på knæ for Herren, vor skaber,

I: for han er vor Gud,
og vi er hans folk,
de får, han vogter.
Herren vor Gud, er en stor Gud

(Bibeltekst)
1 Krøn 29,11 - 13:
Din er storheden, magten, herligheden, glansen og pragten, Herre, ja alt i himlen og på jorden; dit er riget, Herre, og du er ophøjet som overhoved over alle. Rigdom og ære kommer fra dig, du hersker over alt, i din hånd er kraft og styrke, det står i din magt at give storhed og styrke til alle.

(Bøn)
Herre, vor Gud, du fornyer jordens ansigt
Og skaber alt nyt på jorden
Genskab vandene
Forny luften
Genopliv landet
Blæs ny ånde ind i din skabning
- og begynd med os.
Amen.