Fredag nat – korset

(Bøn)

Kingos aftensuk

Aftenstjernen hisset tindrer;
Hvad er det, som dig forhindrer,
Søde sjæl, at ej din bøn
Står i andagts lys og lue
Oppe ved Hans himmelbue
Og hans nådes trone skøn?

Søde Gud, jeg vil mig skynde,
Jesu, tænd min sjæl i brande,
Helligånd driv tanker hen,
Som min sjæl til jorden trænge,
Og mig til mit hjerte hænge
For at være verdens ven!

Du, min sol, mit liv og lykke,
Jesu, sjælens himmelsmykke,
Dig med Fader, Helligånd
Evig lov og ære blive,
For i dag du ville give
At mig alting gik til hånd!

Lad i nat din fred og sone
Fra din høje himmeltrone
Skygge Kristi kirke om!
Lad dit værn og magt bevare
Dronningens hus fra nød og fare
Styrk ham i din ret og dom!

Lad og mig, o Jesu lille,
Ej i mørket lide ilde,
Giv mig søvn og sagte ro!
Men, når dødens nat tilstunder,
Skjul mig da i dine vunder;
Lad mig dø i salig tro!
(Thomas Kingo 17. årh)

(Stilhed)

Vi tilbeder dig Kristus, og ærer dit kors – du som opstod fra de
døde, velsignet være du.
Amen.