Onsdag middag – Helligånden

(Bøn)
Send din Hellig Ånd, O Herre
Og forny jordens ansigt.

(Stilhed)

(Bibeltekst)
Salme 143, 1 - 11:

Din gode Ånd skal lede mig
Herre, hør min bøn,
lyt til min tryglen, svar mig i din trofasthed og retfærdighed!

Før ikke sag mod din tjener,
for intet menneske er retfærdigt over for dig.

Fjenden forfølger mig,
han træder mig i støvet

og lader mig sidde i mørket
som dem, der for længst er døde.
Mit mod svigter,
mit hjerte står stille i brystet.

Jeg mindes fortids dage, jeg grunder over alle dine gerninger
og tænker over dine hænders værk.

Jeg rækker hænderne frem imod dig,
min sjæl tørster som den udpinte jord efter dig. Sela

Svar mig i hast, Herre,
min ånd går til grunde,

skjul ikke dit ansigt for mig,
så jeg bliver som de, der gik i graven.

Forkynd mig din godhed hver morgen,
for jeg stoler på dig.

Vis mig den vej, jeg skal gå,
for jeg længes efter dig.

Red mig fra mine fjender, Herre,
jeg skjuler mig hos dig.
Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud.
Din gode ånd skal lede mig i slettelandet.

Hold mig i live for dit navns skyld, Herre,
og før mig ud af nøden i din retfærdighed!
Din gode Ånd skal lede mig

(Bibeltekst)
Apostlenes Gerninger 2,1 - 4:

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der
fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte
hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem,
fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle
fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål,
alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.

(Bibeltekst)
Romerbrevet 8,9 - 11:

Hans Ånd bor i os
I er i Ånden,
så sandt som Guds ånd bor i jer.

Den, der ikke har Kristi ånd,
hører ikke ham til.

Men når Kristus er i jer,
er legemet ganske vist dødt på grund af synd,
men ånden har liv på grund af retfærdighed.

Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i
jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres
dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer.
Hans Ånd bor i os

(Bøn)
Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Gud,
Herskeren over alle ting, Universets Skaber,
den barmhjertige Fader og alt det godes ophav.

Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Kristus, Forsoneren,
Genopretteren af vor oprindelige natur,
den fuldkomne Åbenbarer og Guds uudgrundelige Ord.

Af hele mit hjerte hengiver jeg mig til Den hellige Ånd,
som gennemtrænger hele universet
og overalt har veje og midler til at påvirke sjælene,
den rene og stille virkende vind fra Gud!
(efter Karl Ludvig Reichelt og som brugt ved I Mesterens Lys)

Herre, vis mig din vej
Og gør mig villig til at vandre den
(Birgitta af Vadstenar 14. årh)