Onsdag aften - helligånden

(Bøn)
For alle, som drives af Guds ånd,
er Guds børn.
I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi:
Abba, fader! Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.

(Stilhed)

(Bibeltekst)
Salme 139,1-14:

Guds ånd, er overalt
I: Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,

II: på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.

I: Før ordet bliver til på min tunge,
kender du det fuldt ud, Herre
bagfra og forfra indeslutter du mig,

II: og du lægger din hånd på mig.
Det er for underfuldt til, til at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.

I: Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?

II: Stiger jeg op til himlen, er du dér,
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér

I: Låner jeg morgenrødens vinger
og slår mig ned, hvor havet ender,

II: så leder din hånd mig også dér
din højre hånd holder mig fast.

I: Siger jeg: »Mørket skal dække mig,
lyset blive til nat omkring mig«,

II: så er mørket ikke mørke for dig,
natten er lys som dagen, mørket er som lyset.

I: Det var dig, der dannede mine nyrer,
du flettede mig sammen i min mors liv.

II: Jeg takker dig,
fordi jeg er underfuldt skabt,
underfulde er dine gerninger,
jeg ved det fuldt ud.
Guds ånd er overalt

(Bibeltekst)
Romerbrevet 5,5:
For Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os.

(Bøn)
Ære være dig, vor Gud, ære være dig!
Himmelske Konge, Sandhedens Ånd,
som er på ethvert sted og fylder alle ting,
Velsignelsens Skat, Livets Giver,
kom, bliv hos os, rens os fra al urenhed,
og frels vore sjæle ved din godhed! Amen.

Påkaldelse:
Hellige Gud, Hellige Stærke, Hellige Udødelige
Forbarm dig over os. (3 gange)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden
Som i begyndelsen, så nu og altid
Og i al evighed. Amen.

Afslutning:
Hellige Treenighed
Vær du min borg
Omslut mig
Kom og vær rundt om mit hus og mit hjem
(Fra Carmina Gadelica samlet 19. årh.)