Onsdag morgen – Helligånden

(Bøn)
Herrens Ånd fylder hele verden
Herrens Ånd svæver over dybet
Herrens Ånd varmer vore hjerter
Herrens Ånd fylder alle ting

(Stilhed)

(Bibeltekst)
Salme 86,1 - 10:

Bevar mit liv !
I: Vend dit øre mod mig, Herre, og svar mig,
for jeg er hjælpeløs og fattig.

II: Bevar mit liv, for jeg er trofast,
frels din tjener, du min Gud,
jeg stoler på dig.

I: Vær mig nådig, Herre,
for jeg råber til dig dagen lang.

II: Glæd din tjener,
jeg længes efter dig, Herre,

I: for du, Herre, er god og tilgiver gerne,
rig på troskab mod alle, der råber til dig.

II: Hør min bøn, Herre,
lyt til min tryglen!

I: På nødens dag råber jeg til dig,
for du vil svare mig.

II: Ingen blandt guderne er som du, Herre,
ingen gerninger er som dine.

I: Alle folkeslag, du har skabt,
skal komme og tilbede dig, Herre,
og ære dit navn.

II: For du er stor, du gør undere,
du alene er Gud.
Bevar mit liv !

(Bibeltekst)
Joel 3,1 - 2:

Det skal ske derefter:
Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage.

(Bibeltekst)
Ezekiel 36,24 - 28:

Jeg giver en ny Ånd i jeres indre
Jeg vil hente jer fra folkene
og samle jer fra alle landene
og bringe jer til jeres eget land.

Jeg vil stænke rent vand på jer,
så I bliver rene.
Jeg renser jer for al jeres urenhed
og for alle jeres møgguder;
jeg giver jer et nyt hjerte

og en ny ånd i jeres indre.
Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop
og giver jer et hjerte af kød.

Jeg giver jer min ånd i jeres indre,
så I følger mine love
og omhyggeligt holder mine bud.

I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre;
I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud
Jeg giver en ny Ånd i jeres indre

(Bøn)
Vor Far!
Du, som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

(Bøn)
Led os Guds styrke
Bevar os Guds kraft
Belær os Guds visdom
Guds Ånd tag bolig i os
Denne dag og alle dage
Denne dag og alle dage

Gå da i Helligåndens kraft
For at leve og arbejde til Hans ære. Amen.
(Carmina Gadelica samlet 19. årh)