Mandag morgen - Skabelse

(Bøn)
Til Gud Fader, som skabte verden
Til Gud Søn, som forløste verden
Til Gud Helligånd, som opretholder verden
Ære og pris, nu og i al evighed. Amen.

(Stilhed)

(Bibeltekst)
Salme 8:

Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden.
I: Herre, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn over hele jorden,
du som har bredt din pragt ud på himlen!

II: Af børns og spædes mund
har du grundlagt et værn mod dine modstandere
for at standse fjender og hævngerrige.

I: Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,

II: hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?

I: Du har gjort det kun lidt ringere end Gud,
med herlighed og ære har du kronet det.

II: Du har gjort det til hersker over dine hænders værk,
alt har du lagt under dets fødder,
får og okser i mængde,
selv de vilde dyr,

I: himlens fugle og havets fisk,
dem som færdes ad havenes stier.

II: Herre, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn
over hele jorden!
Herre, vor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden.

(Bibeltekst)
1. Mosebog 1,1; 26 og 31:

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. . . Gud sagde: ’Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden’.
. . .
Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var.
Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag.

(Bøn)
Vor Far!
Du, som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.

(Bøn)
Du er hellig, Herre, den eneste Gud,
dine gerninger er underfulde.

Du er stærk,
du er mægtig, du er ophøjet, du er almægtig,
du, hellige Fader, er himlens og jordens konge.

Du er Tre og Én,
Herre Gud, algod, ophøjet god,
Herre Gud, levende og sand.

Du er kærlighed,
du er visdom, du er ydmyghed,
du er langmodighed, du er hvile, du er fred,
du er fryd og glæde, du er retfærd og mådehold,
du er alle vore rigdomme,
og du er alt, vi behøver.

Du er skønhed,
du er mildhed, du er vor beskytter,
du er vor formynder og forsvarer,
du er modet, du er vort tilflugtssted og håb.

Du er vor tro, vor store trøst,
du er det evige liv,
store og underfulde Herre,
almægtige Gud, nådige Frelser.
(Frans af Assisi 12. årh.)

Jeg tror, Gud over alle guder,
at du er livets evige Fader
. . .
Jeg tror, Gud over alle guder,
At du er den evige Fader til alle hellige
. . .
Jeg tror, Gud over alle guder,
At du er alt skabningens evige Fader.
(fra Carmina Gadelica samlet 19. årh.)