Torsdag nat – fællesskabet

(Bøn)

Kingos aftensuk

På rende-bakken solen går;
Nu hælder dagen, natten får
Et brunsort zobel klæde.

Til hvile stunder alle mand,
Den søde søvn for hver en stand
Er ret en kvægsom glæde.

Tak, søde Gud, for hver en stund
Jeg haver levet glad og sund,
Tak og for korsets time!

Læg, hjerte Jesu, sindets byld!
Lad satan ej for syndens skyld,
I drømme for mig stime!

Drag skjul og skygge ved din magt
Oppå din kirke, tag i agt
Alt dronningens hus og stamme!

Lad ej udi en hast og il
Blandt nattens mørk’ ulykkens pil
På kristne sjæle ramme!

Lad mig og mine sove vel,
Men tænk derhos, du kære sjæl,
Du skal i graven sove!

Velan, kom Jesu, kom derpå!
Ved dig skal jeg af graven gå
Min gud at evig love!
(Thomas Kingo 17. årh)

(Stilhed)