Fredag aften – korset

(Bøn)
Vi tilbeder dig Kristus, og ærer dit kors -
du som opstod fra de døde,
velsignet være du.
Amen.

(Stilhed)

(Bibeltekst)
Salme 91:

Du, Herre, er min tilflugt!
I: Den, der sidder i den Højestes skjul,
har sin bolig i den Almægtiges skygge;
han kan sige om Herren:

II: »Min tilflugt og min borg,
min Gud, som jeg stoler på.«

I: Han redder dig
fra fuglefængerens fælde,
fra den hærgende pest.

II: Han dækker dig med sine fjer,
du kan søge ly under hans vinger;
hans trofasthed er skjold og værn.

I: Du skal ikke frygte for nattens rædsler
eller for pilen, der flyver om dagen,
ikke for pesten, der breder sig i mørket,
eller for soten, der hærger ved højlys dag.

II: Om end tusinder falder ved din side,
titusinder ved din højre hånd,
dig skal intet ramme.

I: Med egne øjne skal du se,
at de ugudelige får deres straf.

II: »Du, Herre, er min tilflugt!«

I: Den Højeste har du gjort til din bolig,
intet ondt skal ramme dig,
ingen plage skal nå dit telt,

II: for han vil give sine engle befaling
om at beskytte dig på alle dine veje.

I: De skal bære dig på hænder,
så du ikke støder din fod på nogen sten.

II: Du kan træde på løve og slange,
trampe på ungløve og øgle.

I: Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham.
Jeg beskytter ham, for han kender mit navn.

II: Når han råber til mig, vil jeg svare ham.
Jeg er med ham i trængslen,

I: jeg befrier ham og giver ham ære.
Jeg mætter ham med et langt liv
og lader ham se min frelse.
Du, Herre, er min tilflugt!

(Bibeltekst)
Esajas 53,2 - 6:

Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, én man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget.

Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham.

(Bøn)
Ære være dig, vor Gud, ære være dig!
Himmelske Konge, Sandhedens Ånd,
som er på ethvert sted og fylder alle ting,
Velsignelsens Skat, Livets Giver,
kom! bliv hos os! rens os fra al urenhed!
og frels vore sjæle ved din godhed! Amen.
(ortodox doxologi)

Påkaldelse:
Hellige Gud, Hellige Stærke, Hellige Udødelige
forbarm dig over os. (3 gange)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden
Som i begyndelsen, så nu og altid.
Og i al evighed. Amen.

Afslutning: Gud være tak, som giver os sejren,
ved vor Herre Jesus Kristus.

(Bøn)
Som en lygte spreder lys i et mørkt hus,
sådan gennemlyser sandheden troen
i et menneskes hjerte.
Fire former for mørke
Driver sandheden som bor der – ud:
Hedenskabets mørke
Uvidenhedens mørke
Tvivlens mørke
Syndens mørke

Kristus verdens lys –
Vær lys i mit mørke.
Amen.
(Carmina Gadelica samlet 19 årh)